Temesy Ágnes+36-30-308-14-35, temesy.agi@t-online.hu
Életkor: 56 év
Végzettség: gyógypedagógus diploma
Foglalkozás: gyógypedagógus
Max. szintalsó tagozat
TanulónálBudapesten 1. 2. 3. 4. 12. 13. 14. kerületekben, Solymáron, Ürömön, Pilisborosjenőn, Budakalászon
Saját helyszínenBudapest 3. kerület
Óradíj
EgyébDerűs, türelmes, empatikus személyiség vagyok. Kétszakos gyógypedagógus diplomám és két pedagógus szakvizsgám van, de ami ennél talán még fontosabb, 30 év tanítási, fejlesztési tapasztalattal rendelkezem. Játékos feladatokkal, gyakori tevékenységváltással, motiváló eszközökkel tanítok, fejlesztek.
Hagyok elég időt a tanultak begyakorlására. Úgy tervezem a foglalkozások feladatait, hogy a gyerekek jussanak sikerélményhez, hogy megmaradjon vagy kialakuljon bennük a pozitív hozzáállás a tanuláshoz. Vállalom:
óvodások iskolaelőkészítését, tanulási nehézséggel küzdő alsó tagozatosok felzárkóztatását, diszlexia, diszkalkulia részképességzavarok terápiáját, komplex gyógypedagógiai fejlesztést ( figyelem, munkamemória, finommotorika, szem-kéz koordináció, síkbeli és tárbeli orientáció, logikus következtetések, megfigyelőképesség, testséma, szerialitás, szóbeli kifejezőkészség, stb.fejlesztése), egyéni tanrendes alsó tagozatosok otthoni oktatását, osztályozó vizsgára való felkészítését
Tanít mégáltalános korrepetálást, fejlesztőpedagógiát, gyógypedagógiát, iskola-előkészítést, matematikát

Varga Zsuzsanna+36-70-226-63-58, varga.zsuzsanna1026@gmail.com
Életkor: 59 év
Végzettség: Főiskola
Foglalkozás: Tanító
Max. szintAlsó tagozat
Tanulónálonline
Saját helyszínenBudapest 21. ker.
Óradíj4.500, - Ft/45 perc
EgyébKedves Szülők és Gyerekek!
30 év tanítói tapasztalattal rendelkezem, 59 éves vagyok. Vállalok iskolaelőkészítőt nagycsoportosoknak, korrepetálást, fejlesztést, 8 osztályos gimnáziumba felvételi előkészítést a XXI. kerületben, saját lakásomon. Online is megoldható, de ezt a tanulási formát csak 3. osztálytól javaslom.
Nagy gyakorlatom van SNI-s gyerekekkel való foglalkozásban: autisták, ADHD-s, részképesség zavarokkal rendelkező tanulókkal is szívesen foglalkozom.
Egyéni tanrendeseket is szívesen látom, készítem fel a félévi, év végi vizsgákra.
Időpont: megbeszélés szerint, hétfő - péntek 9.00 órától 18.00 óráig.
Tanít mégangolt, általános korreptelást, iskola-előkészítést, matematikát

Árok-Balogh Rita+36-30-448 -57-98, arokbaloghrita@gmail.com
Életkor: 53 év
Végzettség: ELTE ÁITFK, Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magyar-történelem szak
Foglalkozás: áltlános iskolai tanár
Max. szintáltalános iskola 5-8. évf. középiskola 9-10. évfolyam
Tanulónál-
Saját helyszínenonline órákat tarok
Óradíj5000 forint
EgyébAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán, valamint az Eszterházy
Károly Katolikus Egyetemen végeztem magyar-történelem szakon. Az elmúlt három évtizedben két
tanítási nyelvű tagozatos iskolában tanítottam, napi kapcsolatban voltam a felsős diákokkal. 2001 óta
készítek fel diákokat a központi felvételire és az általam tanított osztályok rendszeresen az országos
átlag feletti pontszámokat érték el. Empatikus, precíz és türelmes vagyok, igazodom a gyerekek
tempójához. Három gyermek anyukájaként tudom, sosem könnyű az iskolában megfelelni a
diákoknak. Az elmúlt évtizedek során gyakran tanítottam BTMN-es illetve SNI-vel diagnosztizált
gyerekeket, de akadt Asperger-szindrómás diákom is, mindig sikeresen dolgoztunk együtt.
Bízom benne, hogy segítségére lehetek Önöknek és Gyermekeiknek. Az órákat online fogom tartani.
A felvételi előkészítő órákon fontosnak tartom:
- a felsős tananyag átismétlését
- a fogalmazási ismeretek fejlesztését, kreatív alkalmazását - az irodalmi művek elemzésének gyakorlását, a költői kifejező eszközök felismerését, a verstani
ismeretek átismétlését, valamint az irodalmi irányzatok, korszakok ismeretének felelevenítését
- a szövegértési készség fejlesztését
- az elmúlt évek központi felvételi feladatsorainak gyakorlását
- a kommunikációról tanultak helyes alkalmazását
- szólások- közmondások felismerését, értelmezését
A korrepetáló órákon:
-az évfolyam tananyagának elsajátítására, elmélyítésére,
gyakorlására, az esetleges hiányosságok pótlására kerül sor
Külön hangsúlyt fektetek a tanulás tanítására, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztésére,
ezért különböző tanulási technikákat is tanítok.
Egyéni tanrend szerint tanulókat délelőtt is tudom vállalni.
Tanít mégtörténelmet

Nyíri Ágota06-1-344-00-59 (üzenetrögzítõ és hívószámkijelzõ van)
Életkor:
Végzettség: középiskolai tanári diploma
Foglalkozás: tanítás
Max. szintegyetemi
Tanulónálonline
Saját helyszínen-
Óradíj6000 Ft/60 perc, 9000 Ft/90 perc
Egyéb1992 óta foglalkozom magántanítványokkal, akik a közös munka eredményeként rendkívül sikeresek. Általános iskolásoktól egyetemistákig mindenféle korosztállyal szívesen dolgozom együtt.
Általános korrepetálást és pótvizsgára való felkészítést vállalok magyar nyelv és irodalomból. (Ezidáig minden pótvizsgás tanítványom sikeresen levizsgázott.) 8., illetve 6. osztályosokat készítek fel központi felvételi vizsgára magyar nyelvbõl, továbbá olyan 3-4.osztályosokkal foglalkozom, akik nyolcosztályos középiskolába készülnek. Komoly tapasztalattal rendelkezem középszintû érettségi elõtt állók segítésében, szövegértési készség fejlesztésében, valamint mûelemzés és mondatelemzés tanításában.
Nagy gyakorlatom van a helyesírás-fejlesztésben 10 éves kortól a legkülönbözõbb korosztályok számára is (pl. felsõ tagozatosok, érettségire készülõk). Helyesírási alapvizsga elõtt álló hallgatók (pl. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészkar) felkészüléséhez nyújtok segítséget. Szakdolgozatok és egyéb beadandó munkák írását segítem stilisztikailag, továbbá fõiskolásokat és egyetemistákat támogatok különbözõ nyelvészeti tárgyak elsajátításában.
Vállalom mindezeken kívül a mai kor kínálta leegyszerûsített kommunikációs lehetõségek (sms, chat stb.) által 'elsatnyult' nyelvi kifejezõkészség fejlesztését szóban és írásban.
Nagy hangsúlyt fektetek az egyénre szabott oktatásra. Óráim derûsek, jó hangulatúak.
A közös munka Skype-on zajlik.
Tanít méglatint

Benkő Imola+36-20-572-58-79, bimolaorsolya@gmail.com
Életkor:
Végzettség: egyetemi
Foglalkozás: magántanár
Max. szintegyetemi
Tanulónál-
Saját helyszínenonline
Óradíj5500 Ft/45 perc
EgyébAggódsz az új magyar érettségi miatt? Szeretnél közép vagy emelt szinten vizsgázni, de már a gondolatától is ideges leszel?
Vészesen közeledik a központi felvételi és úgy érzed semmit sem tudsz? Szabadulj meg az érettségi és a felvételi parától! Ha engem választasz, magolás helyett 21. századi módszerekkel tanulhatsz. Megbízhatóan és eredményesen készítelek fel az írásbeli és szóbeli érettségire vagy a felvételire. Tanuljunk együtt, használjuk a digitális oktatás legkorszerűbb eszközeit, hogy elérjük a céljaid. Óráim egyéni vagy kiscsoportos tanulókörökben zajlanak, online formában. Ami mindig garantált: jókedv, motiváló légkör, mérhető tudásgyarapodás, magabiztos önkifejezés.
Figyelem: az órám szorongásmentes övezet, hogy a tanulás élmény lehessen! Fordulj hozzám bizalommal, az első beszélgetés ingyenes.
Kezdhetünk?

Amiből választhatsz:
HAVI BÉRLETEK

KISCSOPORTOS kurzus (2x45 perc/hét, 2-4 fő):
- AKCIÓS óradíj 3.500 Ft/45 perc, ha osztálytárssal, baráttal együtt jelentkeztek
- NORMÁL óradíj 4.000 Ft/45 perc

EGYÉNI érettségi/felvételi felkészítés: 5500 Ft/45 perc, 7000 Ft/60 perc

Szeretettel várlak!
Tanít még kreatív írást, szövegkönyv -és forgatókönyv írást, színjátszást, kommunikációs és konfliktuskezelõ tréninget, csapatépítõ tréninget.

Mészáros Gergely+36-30-959-22-05, fejlodjgergovel@gmail.com
Életkor: 36 év
Végzettség: Egyetem
Foglalkozás: tanár, manager
Max. szintközépiskolai szint
Tanulónál megbeszélés szerint
Saját helyszínen11. kerületben és online
Óradíj8 000-10 000 Ft/60 perc
Egyéb6 éve mentorként segítek gyerekeket a tanulásban. Magyart, történelmet, földrajzot, művészettörténetet, természetismeretet, kereskedelmi ismereteket és tanulási módszereket tanítok, elsősorban általános és középiskolás diákoknak.

A tanári szerepfelfogásomat a mentor fejezi ki legjobban. A tanítvánnyal és a szülővel közösen tárjuk fel a fejlesztendőket, majd egyénre szabott programot dolgozok ki, amit rendszeresen nyomonkövetünk, a szülővel és a tanulóval beszélgetünk az előrehaladásról.

Az emberközpontú tanításban hiszek, a gyermeket partnernek tekintem, akivel a közös célokért dolgozunk. A tanulási nehézségek mögött gyakran húzódnak meg lelki tényezők, vagy az iskolai működés diszfunkcionális elemeiből adódó kommunikációs problémák. A figyelmem ezekre is kiterjed.

Oktatási módszereimet a projektszemlélet és a 'bevonó menedzsment' határozza meg, amit a nagyvállalati környezetben szerzett oktatói gyakorlatomból dolgoztam át a gyerekek számára.

A középiskolai felvételi felkészítésre önálló programom van, aminek hatékonyságát a korábbi évek felkészítési eredményei igazolják.

Kereskedelmi szakon tanulók számára segítséget tudok nyújtani az ágazati alapvizsgára és a szakmunkásvizsgára való felkészülésben, beelértve a portfólió elkészítését is.

Várlak benneteket szeretettel!
Tanít mégföldrajzot, kereskedelmi ismereteket, művészettörténetet, tanulásmódszertant, történelmet

Donászy Judit+36-30-513-33-57, judit.donaszy@gmail.com
Életkor: 56 év
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: magántanár
Max. szintközépiskolai
Tanulónálonline
Saját helyszínenBalatonakarattya, Veszprém
Óradíj5500 Ft/60 perc
8000 Ft/90 perc
Egyéb Donászy Judit vagyok, két felnőtt gyermek édesanyja.
1987-ben végeztem magyar-orosz szakon Budapesten (ELTE TFK) ,majd később magyar-pedagógia szakra jártam Pécsre.(JPTE) Több éven át érettségi elnök voltam.
Két éve magántanárként dolgozom. Ez mennyiben más?
Amikor főállás mellett vállaltam órákat, akkor az egész napos iskolai és otthoni munka képtelenné tette, hogy ennyi energiát tegyek bele. Főállásúként (azon túl, hogy számlát adok) bőven van időm, hogy egyénre szabottan tanítsak, felkészüljek, javítsak…Egy kipihent, stresszmentes pedagógussal találkoznak délutánonként vagy hétvégén. Igény szerint -természetesen- délelőtt.
Több mint harminc éves szakmai (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, technikum) és elsősorban pedagógiai tapasztalattal, egyénre szabottan kínálok magánórákat, lélekórákat ( a honlapomon ezt is ismertetem) bármely korosztálynak; felkészítést általános iskolásoknak középiskolai felvételire, ill. középiskolásoknak (nappali és esti tagozaton) érettségire. Hiszem, hogy a tárgyi tudáson túl elsősorban lelkileg kell felkészíteni a diákokat, abban van a 'kulcs’.
Hiszek abban, hogy a tanítást más megközelítéssel, egyedi eszközökkel lehet a legmagasabb szinten végezni.
A kulcs abban rejlik, hogy a diákok elsajátítsák, hogy hogyan tanuljanak, máshogy tanuljanak.
A minőség fejlődjön az életükben, ne pedig a mennyiségre törekedjenek.
A közös munkát mindenféleképpen megelőzi egy beszélgetés, ahol közösen hozzuk meg a döntést a lehetséges együttműködésről és annak folyamatáról. Hisz egészen más egy adatlap, a száraz információk, mint a valódi beszélgetés, ahol kiderül, hogy tudunk- e kapcsolódni egymáshoz, megvan-e a bizalom.
Óradíjas- és csomagdíjas szolgáltatás is választható.

EGYÉNI ÓRÁKON KÍVÜL KISCSOPORTOS ÓRÁK IS ELÉRHETŐEK KEDVEZŐ ÁRON.
A honlapomon részletesebben megismerhetnek, és tájékozódhatnak az árakról.

alelektanoda.hu/felkeszites-korrepetalas

(A csomagdíjas szolgáltatás változó. A célok, az óraszám, a fejlesztendő területek függvénye.) Amennyiben felkeltettem az érdeklődésüket, szeretettel várom megkeresésüket a megadott elérhetőségek bármelyikén.
Tanít még-

Szabó Júlia06-1-202-46-51
Életkor:
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: tanár
Max. szintközépiskolai
Tanulónál-
Saját helyszínen12. ker Királyhágó tér
Óradíjmegegyezés szerint
EgyébTörténelmet, művészettörténetet, filozófiatörténetet, latint, ógörögöt, irodalmat, helyesírást (S.N.I., autizmus), külföldieknek magyar nyelvet tanítok. Jelentkezés csak telefonon.
Tanít mégáltalános korrepetálást, latint, magyart(külföldieknek), történelmet

Eszter Békési+36-70-374-04-29, bekesi.eszter@gmail.com
Életkor: 55 év
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: tanár/tréner
Max. szintminden szinten
TanulónálSzegeden bárhol, ill. online
Saját helyszínenSzeged, Gyálaréti utca
Óradíjmegállapodás szerint, csoportos óratartásra van lehetőség
EgyébHarminc éve vagyok tanár, tréner öt éve. Munkámban a partneri kapcsolatot és tanítványaim sikerét tartom mindig szem előtt. A tanítás számomra találkozást jelent, büszke vagyok arra, hogy valamennyi korosztállyal meg tudom találni a hangot, mert kíváncsi vagyok valamennyi helyzetre, ami elé az élet ily módon állít. A tanítási folyamatokat egyszerre tartom kalandnak és ünnepnek, igényes vagyok a munkámra, és tisztelem a tanítványaimat.
Öt egyetemi tanári diplomával rendelkezem és négy tanári szakkal. Középiskolai tanár, tréner – ezek a képesítéseim, valamennyi iskolatípusban tanítottam már, a magántanításban szintén több évtizedes tapasztalatom van. Tanítványaim elégedettsége és fejlődése jelenti számomra a közös munkánk eredményességét. Büszke vagyok sikerükre, elmondhatom, hogy eredményes munkákat adok ki a kezemből.
A tanítás-tanulási folyamatokban felvételi előkészítést, versenyre való felkészítést vagy korrepetálást szívesen vállalok. Irodalom, színház, film, nyilvánosság – ezek azok a területek, melyek megtaláltak a tanári pálya révén. Vezetek egy playback színházi társulatot. A nyilvános megszólalásra való felkészítésben jó rutinnal rendelkezem.
Örömmel vállalok érzelmi intelligencia fejlesztést is egyénileg és vállalatok, cégek számára is, ha cél például egy belső konfliktus kezelése, a humánerőforrás fejlesztése vagy egyszerűen a csapatösszetartás időszerűvé vált. A playback színházi társulattal együtt komplett élménytréniget tudunk biztosítani.
Tanít még mozgóképkultúra és médiaismeretet, beszédtechnikát, kommunikációs tréninget, magyar (külföldieknek is), színművészeti felvételi előkészítést, tanulásmódszertant.

Domján Krisztina+36-30-553-67-70, domjan.krisztina@gmail.com
Életkor: 50 év
Végzettség: ELTE BTK, Külkereskedelmi Főiskola, ELTE Tolmácsképző
Foglalkozás: tanár, fordító, tolmács
Max. szintáltalános iskolai tananyag
Tanulónál-
Saját helyszínenBudapest 14. kerület és online
Óradíj5000 Ft/60 perc
EgyébTöbb évtizedes tapasztalattal rendelkezem magántanárként, személyes és online formában egyaránt vállalok oktatást. Az ELTE BTK-n szereztem meg a tanári diplomámat. Angol és francia nyelvből vállalok korrepetálást, nyelvvizsga felkészítést és érettségire való felkészítést minden szinten. Magyar nyelvből vállalom általános iskolások korrepetálását és felkészítését a középiskolai felvételi vizsgára.

Az óráimat mindig az egyéni igényekhez igazítom, a tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni a vizsgákon. Türelmes és bátorító hozzáállásomnak köszönhetően a félénkebb gyerekek is szívesen járnak az óráimra és sikeresen teljesítenek a vizsgákon. Sok tanítványommal sikerült megszerettetnem a korábban nem kedvelt tantárgyakat.

Közgazdász képesítésemnek köszönhetően gazdasági nyelv oktatását is vállalom franciából és angolból. Korábban tolmácsként és szakfordítóként dolgoztam gazdasági területen, céges angol oktatás terén is rendelkezem tapasztalattal. Egy évig éltem Franciaországban, fél évig a párizsi Sorbonne-on tanultam ösztöndíjasként, fél évet pedig egy külkereskedelmi cégnél dolgoztam. Ma már elsősorban tanítással foglalkozom.
Tanít mégangolt, franciát

Kulcsár-Szabó Anikó +36-30-435-86-46, ksz.anikoo@gmail.com
Életkor: 56 év
Végzettség: általános és középiskolai magyartanár
Foglalkozás: magántanár
Max. szintérettségi
Tanulónál-
Saját helyszínenelsősorban online, kivételes esetben Budapesten a XIII. kerületbenben
Óradíj5500 Ft/55 perc
EgyébTöbb, mint húsz éve magyar nyelvet és irodalmat általános és középiskolában is tanító, általános és középiskolai tanári diplomával, szakvizsgával rendelkező magyartanár vagyok, akinek a szakmája a hobbija is. Két éve vagyok magántanár, egy éve már csak ebből élek, s elmondhatom: nagyon szeretem a munkámat. Saját feladatgyűjteményeim, játéktáram segíti a tanítást. Fél éve elkészítettem honlapomat is, a literagramm.hu oldalt, melyet elsősorban tanítványaimnak szántam.
Érettségire, általános iskolai felvételikre való felkészítést, korrepetálást vállalok magyar nyelvből és irodalomból.
A magyar nyelvet külföldieknek is tanítom, angol közvetítő nyelvvel. A tanulást saját többszáz oldalas, a négyféle képességet fejlesztő magyar mint idegen nyelv könyvem is segíti.
A beszédet, szövegértést, hallgatást és írást egyformán gyakoroljuk az órák során saját könyvemmel és különféle online tananyagokkal, sokszínű módszertannal.
Tanít mégmagyart (külföldieknek)

dr. Sándorné dr. Boldizsár Mária06-30-393-60-62, istvan.boldizsar@t-online.hu
Életkor:
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: tanár
Max. szintegyetemi
Tanulónál-
Saját helyszínen2. ker.
Óradíj2000 Ft/60 perc
EgyébPótvizsgára, emelt szintû érettségire, felvételire való felkészítést egyaránt vállalok. Fõiskolai bölcsészdoktor vagyok, 20 éves érettségi elnöki gyakorlattal.
Tanít mégtörténelmet

Bakos Csilla +36-20-435-23-56, csillabakos555@gmail.com
Életkor:
Végzettség:
Foglalkozás:
Max. szintközponti felvételi
Tanulónál-
Saját helyszínenonline
Óradíjmegegyezés szerint
EgyébNagy tapasztalattal rendelkező tanárnő vagyok, fő profilom a központi felvételire való felkészítés matekból és magyarból. Minden évben 10-12 diákomnak tudtam segíteni a sikeres felvételiben. Mellette angol órákat is adok gyermekeknek és felnőtteknek is bármilyen szinten.
Tanít mégangolt, matematikát, németet

Zudor Boglárka+36-30-783-07-61, bzudor@gmail.com
Életkor: 30 év
Végzettség: Mesterképzés
Foglalkozás:
Max. szintközépiskolai
Tanulónál-
Saját helyszínenonline
Óradíj5000 Ft/60 perc
EgyébKedves Nyelvtanuló!

Zudor Boglárka vagyok, a Debreceni Egyetem magyar nyelv és irodalom mesterképzésen végeztem 2019-ben. Majd ugyanitt szereztem angol szakfordítói diplomát 2020-ban.
Ezt követően kezdtem el foglalkozni magyar nyelv és irodalom tanítással, valamint angol nyelvoktatással. Az első perctől fogva imádom a tanítást. Nagyon jó érzés látni, ahogy a tanulóim folyamatosan fejlődnek.
Az óráimon egyénre szabottan, jó hangulatban készülhetsz érettségire, nyelvvizsgára, állásinterjúra vagy akár utazásra. De akkor is kereshetsz bizalommal, ha magyar nyelv és irodalomból szeretnél fejlődni.

A közös munkát egy előzetes, ingyenes konzultáció előzi meg (nagyjából 30-45 percre kell számítani), ahol megbeszéljük a céljaidat, ennek ismeretében pedig az óráid menetét.
Angolból teljesen kezdőtől (A1) felsőfokig (C1) vállalok órákat. Az óráimat online tartom.
Tanít mégangolt, magyart (külföldieknek)

Böröczki Csaba+36-20-366-44-51, boroczkicsaba@gmail.com
Életkor:
Végzettség:
Foglalkozás:
Max. szintközépiskolai
Tanulónál8., 9. ker. (Nagyvárad tér, Klinikák, Corvin-negyed, Kálvin tér, Astoria)
ill. online
Saját helyszínen9. ker. Nagyvárad tér
Óradíj5000 Ft/60 perc
EgyébA jó tanár képéről mindig Robin Williams ugrik be a 'Jó reggelt Vietnám'-ból, amikor baseballozik az osztályával. Nos, ha baseballozni nem is fogunk az órán (pocsék a labdaérzékem), a fesztelen és szórakoztató órákat garantálom. Már amennyire egy nyelvóra szórakoztató lehet. Fontosnak tartom, hogy tanulóim az angolszász kultúrával is megismerkedjenek a nyelvtan mellett, ugyanis a nyelv kultúra nélkül csak adathalmaz. Tehát az óráimon van 'magnós' szövegértés Beatles- és Sex Pistols-szövegekkel, beszélünk a brit szokásokról, az USA történelméről, a szlengről, és természetesen a nyelvtan sem marad ki.
Talán fontos lehet még, hogy igen sok nyelvbe kóstoltam bele, jártas vagyok a nyelvészetben, így érthetően (a magyar gondolkodásnak megfelelően) el tudom magyarázni a fránya igeidőket, vagy éppen a szenvedő szerkezet.
'99 óta tanítok mindenféle korosztályt (a legfiatalabb tanítványom másfél éves volt). Megfordultam több nyelviskolában (pl. Katedra, Helen Doron, London Studio), magánóvikban és cégeknél egyaránt. Tehát gyerekeket és 50 felettieket is szívesen tanítok. Nyelvvizsgára felkészített tanítványaim 100%-a sikeres vizsgát tett.
Otthon / Online: 3000 HUF / 60 perc
Házhoz - csak a VIII és IX kerületben: 3500 HUF / 60 perc
Csoportoknak 4 főig: 4000 / 60 perc / csoport (tehát: nem fejenként ennyi, hanem az egész csoportnak)
Játékos angol 2-10 éves GYEREKEKNEK: 2000 HUF / 30 perc / csoport (max. 3 főig - az órákon csak angolul beszélünk)
Csoportnak 5 főtől: megbeszélés szerint
Az otthoni és online felnőtt órák 60 percesek.
Tanít mégangolt, spanyolt, történelmet

Bödecs Pál+36-30-981-74-32, bodecs.p.m@gmail.com
Életkor: 32 év
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: angol-magyar tanár
Max. szintközépiskolai szint
Tanulónálonline
Saját helyszínenBudapest, Paulay Ede utca
Óradíj8000 Ft/50 perc
EgyébSzemélyes figyelmen alapuló mentorált felkészítésre, magánórákra specializálódott diplomás angol- és magyartanár vagyok, egyénileg kidolgozott módszertannal, több mint tízéves magántanári tapasztalattal.

Felkészítést vállalok felvételire (6- és 8. osztályos felvételi magyar nyelvből), érettségire (közép- és emelt szint), nyelvvizsgára (összes szint, ECL, Euroexam és Cambridge nyelvvizsgák), illetve ha csak segítségre van szükséged az iskolában, vagy esetleg (újra) belefognál az angoltanulásba.

Részletekért keress ezen az oldalon: tanarurak.hu

Az elmúlt tíz évben a magántanárkodás mellett elvégeztem az ELTE angol-magyar osztatlan tanárképzését, képzett játékmester lettem, kidolgoztam a saját játékosított pedagógiai módszeremet a hozzá tartozó kártyajátékkal együtt, majd OTDK publikációs különdíjat nyertem a módszerről szóló tanulmánnyal.
Eközben gimnáziumi osztályfőnökként vezettem egy nagyon kedves osztályt, illetve 2023 tavaszától a saját gamifikációs-pedagógiai képzésemet tartom tanároknak és tanárszakos hallgatóknak.

Szakterületem a motiváció, ezen belül is azoknak a játékelemeknek a beemelése a tanulási folyamatba, amikkel leginkább számítógépes- és társasjátékokban találkozhatsz. Magyarból teljesen kidolgozott a játékos rendszer, most éppen az angol- és történelem tárgyakhoz kapcsolódó módszerrel foglalkozom, a tesztelési fázisban tartok vele. Ezzel foglalkozom a szabadidőmben, amikor nem tanítok/mentorálok.

Hogy jobban megismerj engem tanárként és játékfejlesztőként, látogass el az oldalamra: bodecspal.com

Bátorítalak arra, hogy keress meg e-mailben (info@bodecspal.com) vagy a megadott telefonszámon, ha van bármi kérdésed, illetve ha szeretnél jelentkezni hozzám.

Az órákat igényeid szerint személyesen nálam, egy magántanításra berendezett 6. kerületi stúdiólakásban, vagy online tartjuk.

Az első, megbeszélő alkalom ingyenes.
Ha szeretnél jelentkezni rá, e-mailen és telefonhíváson kívül rögtön foglalhatsz időpontot a app.minup.io/book/bodecs-pal oldalon.
Ebben az esetben én kereslek téged a részleteket illetően.

KIEMELT AJÁNLÁSOK a tanítványaimtól / a tanítványaim szüleitől:

Nimróddal és Bendegúzzal a negyedik tanévet kezdjük együtt. LÍVIA, az anyukájuk írta:

'Mindkét kamasz gyerekem már jó ideje Bödecs Palihoz jár angol illetve felvételit megelőzően magyar órákra.

Szívesen és örömmel mennek ezekre az órákra a fiúk, hisz Pali játékos módon, kamaszokkal jól megértetve magát, érdeklődésüket felkeltve és fenntartva tartja óráit, melyek sosem unalmasak, vagy aránytalanul megterhelőek. Könnyed hangvételű, kellemes légkörű, stresszmentes, kölcsönös bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapuló órákban részesülnek gyerekeim.
Az órák minden esteben személyre szabottak, figyelembe véve gyerekek képességeit, habitusát. Pali minden esetben felkészülve várja a gyerekeket.

Az eredmények pedig sosem maradnak el. Ütemesen, szépen haladnak előre stabil tudást megszerezve. Önbizalmukra, önértékelésükre, személyiségük fejlődésére is pozitívan hat. Motiváló, jó példát mutató pedagógus Pali, gyerekeim számára példaképül szolgál.

Szülőként a legnagyobb bizalommal vagyok irányában.'

BULCSÚVAL szeptembertől a második tanévünkben dolgozunk együtt. Ő írta:

'Egy nagyon nagy tudású tanár, aki a fiatalabbak számára le tudja fordítani és közelibbé tudja tenni a magyar tanulást. Jobban el tudja magyarázni a dolgokat mivel az érdeklődési körünk nagy mértékben egyezik. Nagyon fiatalos.' Itt is köszönöm Bulcsúnak, hogy mindig kiemeli a fiatalosságomat. Igazán jól esik.'

PETI a sikeres felsőfokú Cambridge nyelvvizsgája után írta:

'Mindig szerettem Palihoz járni órákra amíg a nyelvvizsgára készültem. Barátságos környezetben kellemes volt dolgozni egy fiatalos tanárral, akivel el tudtam beszélgetni bármiről. Amikor pedig a tanulásról volt szó, professzionális volt és az ő motivációja segített nekem is többet tanulni az órákon kívül is. Egy remek tanár, akit mindenkinek csak ajánlani tudok.'

Remélem, felkeltettem az érdeklődésed, és tudunk együtt dolgozni a minél közelebbi jövőben.

Szeretettel várom a megkeresésed!
Tanít mégangolt

Tihanyi Rita+36-30-620-73-73, tihanyi.r@gmail.com
Életkor: 59 év
Végzettség: főiskola
Foglalkozás: tanár, lektor, tanulástréner
Max. szintközépiskolai
Tanulónál-
Saját helyszínenonline, Keszthely
Óradíj6000 Ft/45 perc
EgyébMagyar-orosz szakos tanár vagyok. Magyar irodalmat és nyelvtant, magyart mint idegennyelvet (oroszul beszélőknek, orosz anyanyelvűeknek), tanulásmódszertant tanítok. Több évtizedes tapasztalattal rendelkezem, meggyőződésem, akkor lehet legjobban tanulni - tanítani, ha az mindkét fél számára élmény, örömöt szerez. Erre törekszem. Speciális tanulásmódszertant is oktatok, és ennek egy-egy technikáját beolvasztom az óráimba. Nyelvi lektorként is tevékenykedem. Óráimban nagyon sok játékos elemet, szórakoztató oktatóvideókat, tanulásmódszertani megoldásokat alkalmazok, amelyeket a későbbiekben is kamatoztatni tudnak a tanítványaim.

Felvételire való felkészítés is vállalok 4, 6 és 8 osztályos gimnáziumokba. A feladatokat mindig a tanítványaim képességeihez mérem, előzetes szintfelmérés után személyre szabottan adom, figyelembe véve esetleges tanulási nehézségeiket is.
Visszajelzés az egyik diákomtól: 'Nagyon szépen köszönöm, hogy egész évben tanított.
Nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltuk, és hogy tud tanítani. Szerintem Rita néninél jobb tanár nincs nagyon a földön, mivel játékosan, és viccesen tanítja meg akár a számomra legbonyolultabbnak tűnő anyagot is. Szeretem a módszert, amivel tanít, hogy mindig színesben dolgozunk, és elmetérképet írunk. Ez nagyon hasznos számomra, mivel ezeket más tantárgy tanulásához is fel tudom használni. Azt is nagyon szeretem, hogy mindig türelmes, és kedvesen magyaráz, ha nem értek valamit, akkor is.
Remélem még sokáig tud tanítani!
Tanít mégmagyart (külföldieknek), oroszt, tanulásmódszertant

Fogarasi Krisztina+36-20-924-02-37, krisztina.fogarasi1@gmail.com
Életkor:
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: tanár
Max. szintközépiskolai
Tanulónál-
Saját helyszínenonline
Óradíj5500 Ft/50 perc
EgyébELTE tanári diplomával és többéves tapasztalattal vállalok központi felvételire felkészítést/korrepetálást 4-8. osztályosoknak magyar nyelv és irodalomból.

A felvételi más, mint egy témazáró dolgozat, a tárgyi tudás önmagában nem elég. Ahogy a sportban, itt is több tényezőnek kell egyszerre jól működnie: az alapos felkészülés mellett meg kell tanulni a jó időbeosztást, a koncentrációt, csökkenteni kell a stresszt, kell hozzá az önbizalom. Az önbizalmat pedig az adja meg, ha ismerős terepen mozgunk, akkor nem érhet meglepetés.

Éppen ezért a tananyag rendszerező ismétlésén túl fontosnak tartom a típusfeladatok begyakorlását, a helyesírás, szövegértés, fogalmazás, verselemzés-‘bűvös négyesben’ való jártasság kialakítását.

Az egyéni és a kiscsoportos foglalkozások nagy előnye, hogy kiderülnek a hiányosságok, mire kell leginkább fókuszálni.

Hiszek abban, hogy a sikerélmény visz előre, ez ad lendületet, és teszi örömtelivé a közös munkát!

A honlapomat az alábbi linken tudják megtekinteni: nyelvtanfelfedezo.hu
Tanít még-

Horváth Zsuzsa+36-70-545-87-67, lesznyakzsu71@gmail.com
Életkor: 52 év
Végzettség: Egyetem
Foglalkozás: Tanár
Max. szintközépiskolai felvételi előkészítés
Tanulónálonline
Saját helyszínenBudapest 18.kerület
Óradíj6000 Ft/60 perc
Egyéb25 éve tanítok magyar nyelvtant, irodalmat és történelmet . Sikeresen felkészítek magyarból középiskolai felvételire, történelemből középszintű érettségire, továbbá vállalok általános és középiskolai korrepetálást, felzárkóztatást mindkét tárgyból. Személyesen a 18.kerületben ill.online is.
Tanít mégtörténelmet

Szilágyi Valéria+36-70-320-89-18, val.szilagyi@gmail.com
Életkor:
Végzettség: magyar-angol szakos tanár
Foglalkozás: középiskolai tanár, vizsgáztató
Max. szintközépiskolai (nyelvtan és helyesírás)
Tanulónálonline (gyakorlattal) az ország egész területéről
Saját helyszínen10. ker. Kőbánya- Kispest metrómegállónál
Óradíjmegegyezés szerint
EgyébNagy gyakorlattal és 5 év angol nyelvterületen szerzett tapasztalattal rendelkezem (USA, Anglia); vállalok korrepetálást, pótvizsgára, érettségire, nyelvvizsgára és állásinterjúra, illetve külföldi munkavállalásra való felkészítést is. Az Euroexam Nyelvvizsgaközpontban, a LanguageCert Nyelvvizsgaközpontban, a Telc Nyelvvizsgaközpontban , valamint az ECL NyelvvizsgaKözpontban is vizsgáztatok, alap-, közép- és felsõfokon. Emelt szinten szoktam érettségiztetni. Mester diplomával rendelkezem. Évek óta tanítok üzleti angol nyelvet is.

EGYÉNI ÓRÁKON KÍVÜL KISCSOPORTOS ÓRÁK IS ELÉRHETŐEK KEDVEZŐ ÁRON
Tanít mégangolt, magyart(külföldieknek)

Vargáné Csorba Judit+36-70-774-48-39, varganecsorbajudit@gmail.com
Életkor: 49 év
Végzettség: Főiskolai diploma
Foglalkozás: általános iskolai tanító és középiskolai tanár
Max. szintemelt érettségi
TanulónálSzolnok, Cegléd, Kecskemét
Saját helyszínenonline
Óradíj6000 Ft/50 perc
Egyéb Oktatást !Felzárkóztatást ! Korrepetálást vállalok! Magántanulók! Egyéni tanrend szerint tanulók!
Tanulásban lemaradt diákok, vagy SNI tanulók segítése, nevelése, oktatása.
Felkészítése félévi , tanév végi Vizsgákra, Érettségire. Integrálásuk az oktatási rendszerbe. Lemaradások pótlása, korrepetálás speciális módszerekkel, nagy türelemmel, odafigyeléssel. Lelki gondozás. Képességfejlesztés egyénre szabottan. Diszlexia, Diszgráfia korrigálása!
Egyeztetés alapján házhoz megyek!
Tanít mégangolt, matematikát, történelmet

Boda Ádám+36-20-589-77-27, boda.adam9309@gmail.com
Életkor: 29 év
Végzettség: Általános iskolai és gimnáziumi tanár
Foglalkozás: Magániskola vezetése (matematika - fizika - történelem - magyar magántanítás)
Max. szintEgyetemi
Tanulónálonline
Saját helyszínen1089 Budapest, Bíró Lajos utca
Óradíj5000 Ft.-tól / 50 perc
Egyéb Kedves Szülők és Diákok!

✏️ Bemutatkozás
Boda Ádám vagyok, az ELTE-n végeztem tanárszakon, kilenc éve tanítok magántanárként, az elmúlt három évben pedig különböző intézményekben szereztem iskolai szakmai gyakorlatot (ELTE Radnóti / ELTE Trefort / Deák Diák Általános Iskola). Ha szeretnének szakmailag megfelelő, ugyanakkor lendületes, hangulatos órákat venni, akkor keressenek meg bátran! :)

❓Mire készítünk?
- Központi felvételire (magyarból és matekból)
- Közép és emelt szintű érettségire (magyarból, matekból, fizikából)
- Általános korrepetálásokat / tehetséggondozó órákat / pótvizsgára felkészítéseket is tartunk

💻Honlapunk: www.sulicenter.hu
Keresse fel honlapunkat, ahol részletes információt talál! Hamarosan központi felvételire készítő videók is elérhetőek lesznek rajta!

✏️ Központi felvételi előkészítő
Az egyik fő területünk a központi felvételire való felkészítés. Két kiváló kollégámmal, Fábry Pállal (magyar) és Csapp Orsolyával (matek) közösen tartunk nyolcadikosoknak, hatodikosoknak és negyedikeseknek egyéni / páros (tehát két fős) / kiscsoportos (három-négy fős) kurzusokat, melyeken az alapoktól indulva az összes feladattípust végigvesszük, hogy kellő rutint és ismeretet szerezzenek diákjaink, mire elérkezik a felvételi ideje. A kurzusok online zajlanak, heti 1 matekos és 1 magyaros alkalmat szoktunk ajánlani (egy-egy alkalom 50-50 perces). A központi felvételi előtti hetekben, hónapokban próbafelvételiket tartunk, amiknek célja, hogy a valódi megmérettetés előtt a tanulóknak lehetőségük legyen átélni egy-egy vizsgaszituációt. Igény szerint a központi felvételi szóbeli részére is tartunk felkészítő alkalmakat.

✏️ Érettségi előkészítő A másik fő területünk az érettségire való felkészítés. Matekból, magyarból és fizikából van lehetőség nálunk készülni közép vagy emelt szintű érettségire. Lehet egyéni oktatásra jelentkezni (tehát amikor egy diákkal foglalkozik egy tanár), de a két fős (vagy a 3-4 fős, kiscsoportos) órák is ugyanolyan hatékonyak tudnak lenni, hiszen a tanulók itt egymást motiválják, és közösen dolgoznak. Az oktatás online zajlik, egy alkalom 50 percet vesz igénybe.

✏️ Hogyan indul el egy páros / kiscsoportos kurzus?
Két módja van egy páros / kiscsoportos tanfolyam elindításának:
1) Keresnek maguk mellé egy diákot (osztálytársat, barátot stb.). Egy online teszt kitöltetésével ellenőrizzük, hogy hasonló szinten van-e a két diák, majd ezután keresünk egy közös időpontot.
2) Feliratkoznak a listára, majd egy matematikai, illetve magyar nyelvi online teszt kitöltése után egy hasonló tudásszintű diákkal összeállítjuk az adott tanulót. Végül kiválasztunk egy olyan időpontot közösen, ami mindenkinek megfelel.

✏️ Tanítási módszer
A tanítási módszer szerintünk egyéntől függ, a diákok igényeinek megfelelően kell kialakítani. Próbáljuk közérthetően, a lehető legegyszerűbben elmagyarázni az adott anyagot. Jókedvvel is lehet tanulni, mint fiatal tanárok arra törekszünk, hogy kellemes hangulatban, élményszerűen teljen a tanulás.
A kurzusokon elsősorban feladatlapokat oldunk meg, hogy minél jobban rutinszerűvé váljon a feladatelsajátítás. Ha valakinek valamilyen feladattípus nem megy, akkor arra kitérünk, és kap külön házit is belőle. Házi feladat mindig szokott lenni, az elején kevesebb, közeledve a felvételi felé egyre több, a végén teljes feladatlapokat kell majd otthon is megoldani.

✏️ Speciális igények
Bármilyen igényt szívesen meghallgatunk, keressenek bizalommal. Az alap felállás a fentebb leírtak, de nyitottak vagyunk különböző módosításokra (pl.: órák hosszának vagy a képzés idejének megváltoztatása / négynél több fős tanfolyamok indítása stb.).

✏️ Árak
Egyéni alkalom matek/fizika/történelem: 8.500 ft. / 50 perc
Egyéni alkalom magyar: 7.500 ft. / 50 perc
***

Páros alkalom matek/fizika/történelem: 5.500 ft. / fő / 50 perc
Páros alkalom magyar: 5.000 ft. / fő / 50 perc

📧 Bármilyen kérdéssel forduljanak hozzám bizalommal!
E-mail: boda.adam9309@gmail.com
Telefon: +3620 589 7727
Tanít mégfizikát, matematikát, történelmet

Pálóczi Horváth Eszter +36-20-589-94-29, eszterph@gmail.com
Életkor: 40 év
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: kommunikációs tréner, beszédtechnika tanár
Max. szintegyetemi
Tanulónálmegbeszélès szerint ill. online
Saját helyszínen22. ker.
Óradíj5000 Ft/60 perc
Egyéb'A kifejezés eszköze magam vagyok.'
Kommunikáció felsőfokon:
beszédtechnika, beszédfejlesztés
szónoki, színpadi beszéd, előadás-technika,
tárgyalástechnika, prezentációs tréningek; média-kommunikáció,
valamint
call-center (telemarketinges, telefonos ügyfélszolgálat)
oktatása egyénileg, valamint csoportos képzések keretében.
Magyar nyelv és irodalomból felkészítést vállalok.
www.paloczi-horvath-eszter.webnode.hu
Tanít mégbeszédtechnikát, kommunikációs tréninget, színművészeti felvételi előkészítőt

Török Mária+36-20-445-28-24, madarvitrexnat@gmail.com
Életkor: 56 év
Végzettség: felső fokú
Foglalkozás: közgazdász
Max. szintáltalános iskola
Tanulónálmegbeszélés szerint
Saját helyszínen1064 Budapest, Vörösmarty u.
Óradíj4500 Ft/60 perc
EgyébTöbb évtizede vállalom alsó tagozatosok általános korrepetálását, adott esetekben felsőbb osztályokban is segítem tanítványaimat. Fontosnak tartom a személyes jelenlétet, ezért megyek igény esetén házhoz is.

Hosszú ideig közgazdászként dolgoztam, de már diákként is voltak magántanítványaim, sőt később hobbiként, belső igényből főállásom mellett is tanítottam. Az utóbbi 20 évben az anyaság mellett már csak ez a hivatásom.

60 perces órákat tartok. Fontosnak tartom a stabil alapok kialakítását, a folyamatos ismétlést, a megszerzett, begyakorolt anyag szinten tartását is az újabb tananyagok feldolgozása mellett, ahogyan azt is, hogy az órák hangulata is segítse a tanulnivaló jobb befogadását. Igyekszem ráhangolódni tanítványaim egyéni gondolkodásmódjára, lelkiállapotára, azokhoz igazítani a szükséges magyarázatokat. Igyekszem a könnyebb memorizációt segítő módszerekkel rögzíteni a definíciókat és rávezetni tanítványaimat az ok-okozati összefüggések felismerésére. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy tanítványaim bármikor, bármit meg merjenek kérdezni tőlem, maguk is szeressenek részt venni az órákon.

Korábban idősebb korosztállyal is foglalkoztam, de a tapasztalatom az, hogy a tartósan jó alapok lerakásának, a kezdetben minden kisdiákban meglévő motiváció megőrzésének leghatékonyabb időszaka az alsó tagozatos iskola évek.
Tanít mégáltalános korrepetálást, matematikát

Bodroghy-Szabó Dénes+36-70-776-01-24, bodroghy.szabo.denes@gmail.com
Életkor: 33 év
Végzettség: egyetem (MA)
Foglalkozás: Középiskolai tanár (Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Kommunikáció)
Max. szintközépiskolai (érettségi: közép szint, emelt szint)
Tanulónálonline
Saját helyszínen-
Óradíj6000 Ft/60 perc
Egyéb9 éve tanítok magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos középiskolai tanárként. Emellett kommunikációs fejlesztő foglalkozásokat is tartok.
A magántanítványaimmal pedig online órák keretében működünk együtt.

A tantárgy szeretete és a diákok egyénisége, személyisége az, ami igazán inspirál a tanári hivatásomban. A magántanítványaimat egyéni céljaikhoz igazítva tanítom, a személyiségükhöz és képességeikhez hangolva a tanítás-tanulás módszereit.

Könnyűzenei előadóként és dalszerzőként a tananyagot alkotó szemlélettel, innovatív módszerek segítségével magyarázom, amire egy hagyományos tanóra keretében általában kevés lehetőség jut.

Az óráimon megértő, támogató és nyugodt, kellemes hangulatra törekszem.

Pályámon sokféle képzéstípusban van lehetőségem egyszerre a hivatásomat végezni:
középiskola, szakközépiskola, szakiskola, szakma utáni érettségi, magyar mint idegen nyelv kurzus, fejlesztő tanfolyam, stb.
Emellett egy új módszertannal működő, anyanyelvi felzárkóztató és fejlesztő kiadvány-sorozat készítésében is szerepet vállaltam ('Együtthaladó'), amely Európai Nyelvi Díjat kapott.
Így hozzáállásom és módszereim is a sokrétű tapasztalat alapján formálódtak. Ezeket alkalmazom a magánóráimon is.

Eddigi éveim alatt a tanítványaimat így sikeresen készítettem fel az érettségire közép- és emelt szinten egyaránt.

Szeretettel várom leendő diákjaimat, akik:

- érettségire szeretnének felkészülni (középszint, emelt szint),
- pótvizsgára, javítóvizsgára kívánnak sikeresen készülni,
- osztályozó vizsgára szeretnék jól és alaposan elsajátítani a tananyagot,
- felzárkóztatás, fejlesztés céljából kívánnak magánórát venni,
- segítséget szeretnének a jegyeik javításához,
- kommunikációs tréning keretében szeretnének fejlődni.


E-mail: bodroghy.szabo.denes@gmail.com
Tel.: 0670/776-01-24
Tanít mégkommunikációs tréninget, történelmet

Vincze Judit+36-70-299-31-35, vincze.judit@tanarnokeremenkeszultem.hu
Életkor: 34 év
Végzettség: egyetem
Foglalkozás: magántanár
Max. szintközépiskolai
Tanulónálonline
Saját helyszínen-
Óradíj6720-8000/60 perc
EgyébMindig is érdekelt a nyelvtanulás, ezért a gimnázium befejezése után egyértelmű volt számomra, hogy nyelvtanári pályára lépek. Tanulmányaimat az ELTE-n angol-magyar szakos tanárként végeztem. Az angol mellett franciából rendelkezem középfokú nyelvvizsgával, valamint éltem Svédországban fél évet, elkezdtem nulláról svédet tanulni, így nyelvtanulóként is bőségesen rendelkezem tapasztalattal a nyelvtanulásról, különböző tanulási módszerekről, kudarcokról, sikerekről.

10 év tanítási tapasztalattal rendelkezem. Egyéni vállalkozó vagyok cégeknek és magánszemélyeknek adok órát angolból és magyar mint idegen nyelvből. Számlaképes vagyok. Nyitott vagyok magyar nyelv és irodalomból gyakorlásra, érettségire való készítésre is.

Erősségem tanárként az egyénre való koncentrálás, egyéni tananyagfejlesztés, ezért céges környezetben maximum főnek, magántanárként maximum 2 főnek adok órákat.
Az óráimra a legjobb tudásom szerint készülök. A nyelvpedagógia, pszicholingvisztika tudományterületek újításait és az 'alternatív', 'holisztikus', 'jobbagyféltekés', 'kétagyféltekés' módszereket (pl. neurolingvisztikus programozás) is követem.

Ha úgy döntesz, hogy felkeresel próbaórára, akkor részletesen felmérem a céljaid, igényeid, a tudásod állapotát és közösen kijelölünk egy utat, ehhez állítok össze egyénre szabott tananyagot.

weblapcímem: www.angolmento.webnode.hu
Tanít mégangolt, magyart (külföldieknek)

Tóth Zsuzsanna Ingrid+36-70-211-48-11, ztoth9@gmail.com
Életkor: 40 év
Végzettség: szociológus-közgazdász, nyelvész
Foglalkozás: magántanár
Max. szintérettségivel bezárólag
Tanulónálköztes helyszínen Budapest belvárosában, esetleg a tanulónál
Saját helyszínenonline
Óradíj9000 Ft/60 perc
EgyébKözgazdász, szociológus és bölcsész végzettséggel, 6 nyelvvizsgával és 18 év tanári tapasztalattal rendelkezem. Tanulmányi válságokat eredményesen menedzselek. Tegyél egy próbát, szavazz bizalmat, lépjünk kapcsolatba :-)
Tanít mégangolt, általános korrepetálást, eszperantót, magyart (külföldieknek), történelmet

Kovács Ákos+36-30-598-96-00, farkasligetakademia@gmail.com
Életkor: 33 év
Végzettség: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, magyar-történelemtanár
Foglalkozás: Magyar-történelemtanár
Max. szintérettségi (középiskolai felvételi)
Tanulónál-
Saját helyszínenBudapest, 7. kerület
Óradíj4500 Ft/45 perc
EgyébFarkasliget Akadémia – Segítünk magasabbra emelkedni.

Felső tagozatosoktól érettségizőkön át a felnőttekig • Gyakorlatközpontú oktatás • Saját munkafüzetek • Hatfős csoportban vagy egyénileg • Digitális eszközök • Fejlesztő játékok • Tanulástechnikai tippek • Segítünk feloldani a lámpalázat • Általában másfél órás alkalmak • Közös célkitűzések • Személyesen, de akár online is • Támogatunk az időmenedzsmentben • És még a szabadban is tanítunk
Tanít mégbeszédtechnikát, tanulásmódszertant, történelmet

Kocsis Mária+36-20-531-25-91, kocsisdmaria@gmail.com
Életkor:
Végzettség: Főiskola és egyetem
Foglalkozás: Középiskolai tanár
Max. szintközépiskolai
Tanulónálonline
Saját helyszínenSzeged, online
Óradíj3000 Ft/60 perc
EgyébMegértéssel és szeretettel tanítom a segítségemet igénybe vevő tanítványaimat úgy az általános iskola felső tagozatos diákokat, mint a középiskolásokat.
Több éve eredményesen készítem fel tanítványaimat az érettségi vizsgára, és az emeltszintű felvételire Magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből.
A tapasztalatom az, hogy nehézséget jelent az írásbeli felkészülésnél az esszéírás és az értelmező/ összehasonlító elemzés, tehát a fogalmazás. Bízom benne, hogy a közös munkával ezt az akadályt is sikeresen megoldjuk.
Jól tudom, hogy a sikeres szóbeli vizsgáknál mennyire fontos a tárgyi tudáson kívül, a tétel helyes megfogalmazása. Felkészült és tapasztalt tanárként számíthat a segítségemre.
Örömmel tanítok otthonomban (a kellő higiéniai viszonyokat betartva), de az online órákat is meg tudom úgy szervezni, hogy az eredményes legyen. Az online és a személyes oktatásnál is fontosnak tartom a folyamatos kapcsolattartást, konzultációkat és a tárgyi tudás ellenőrzését.
Tanít mégtörténelmetVISSZALÉPÉS AZ ELŐZŐ OLDALRA